1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

I Liceum Ogólnokształcące prowadzi dwujęzyczność miękką (soft) z języka angielskiego. Jest to dwujęzyczność, która koncentruje się na rozwoju umiejętności językowych poprzez realizacje wybranych elementów treści przedmiotów ogólnych.

W klasach o profilu: matematyczno-fizyczno–informatycznym, lingwistycznym oraz biologiczno-chemicznym zajęcia z języka angielskiego zostały poszerzone o dodatkową godzinę podczas której uczniowie realizują wybrane treści przedmiotowe w języku angielskim.
 
Programy autorskie przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego zostały opracowane w ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotu. Program przewidziany jest na okres dwóch lub trzech lat i  jego treści są  skorelowane z zagadnieniami przedmiotów. Istotną rolę przy doborze materiałów, które wykorzystywane są na zajęciach,  jest poziom znajomości języka uczniów.

Nauczyciele języka prowadzą zajęcia w oparciu o język specjalistyczny w wybranej dziedzinie naukowej. Dzięki temu uczniowie kształtują i rozwijają swoje umiejętności językowe poszerzając zasób słownictwa specjalistycznego. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w określonym naukowym kontekście. 

Klasa lingwistyczna realizuje element kulturowy nauczania dwujęzycznego i proponuje uczniom dwuletni kurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.

W opinii uczniów forma dwujęzyczności prowadzona przez I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie jest formą poszerzania umiejętności języka w sposób ciekawy i zachęcający ich do sięgania do literatury obcojęzycznej.


Wszystko o egzaminie DSD - koniecznie zobacz ulotkę!

Zachęcamy gimnazjalistów do nauki języka niemieckiego w I LO.

Możesz u nas kontynuować naukę języka i zakończyć ją zdobyciem certyfikatu DSD B2/C1 lub wybrać naukę od podstaw.

 

·         Certyfikaty DSD A2/B1 ( dla gimnazjalistów z współpracujących z nami gimnazjów)

·         Certyfikaty DSD B2/C1 ( dla naszych licealistów)

·         Konkursy

·         Wymiany polsko-niemieckie

·         Wycieczki
Uczestniczymy w projekcie: „Szkoły: partnerzy przyszłości“
"Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty"
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz
Ostatnio zmieniany niedziela, 12 marzec 2017 23:40
Więcej w tej kategorii: Bądź dwujęzyczny »