1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

rekrutacja banner2016

 

Szczegółowe dane odnośnie rekrutacji na nowy rok szkolny

2018/2019 pojawią się w późniejszym terminie. Zapraszamy do

śledzenia strony!

 

Pobierz ulotkę ILO z profilami klas 2018/2019 (awersrewers)

 

PROPONOWANE KIERUNKI  NAUCZANIA 

PROFILE   KLAS:

·         A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) – j.angielski,

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, j.angielski w naukach technicznych, zastosowanie technologii informacyjnej

Klasa patronacka. Wydział Fizyki UAM w Poznaniu


·         B - matematyczno-językowy (ekonomiczny) - rozszerzony język angielski,

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

Klasa patronacka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie


·         C - lingwistyczna - rozszerzony język angielski, rozszerzony język hiszpański lub niemiecki                                   

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język hiszpański lub język niemiecki

przedmioty uzupełniające : przyroda, historia i społeczeństwo

Klasa patronacka. Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu


·         D - klasyczno-prawna (przygotowanie do MISHiS) 

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

przedmioty rozszerzone: historia, j.łaciński i kultura antyczna, j. angielski

przedmioty uzupełniające: wiedza o społeczeństwie, przyroda, język grecki

Klasa patronacka. Instytut Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych UAM w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie


·         E - biologiczno-chemiczny (medyczny) – j.angielski,                        

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych, język łaciński w naukach przyrodniczych

Klasa patronacka. Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu

               

·         F - biologiczno-chemiczny – rozszerzony j.angielski,

drugi język do wyboru – j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych, język łaciński w naukach przyrodniczych, ekologia krajobrazu.

Klasa patronackaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


·         - matematyczno-przyrodnicza –  język angielski rozszerzony,

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub biologia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: ekologia krajobrazu, historia i społeczeństwo

Klasa patronackaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

UWAGA !Dotyczy wszystkich klas pierwszych.

Wszystkie języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych ze względu na poziom kompetencji językowych.

Wszystkim chętnym uczniom klas pierwszych szkoła proponuje realizację programu DSD – nauczanie języka niemieckiego kończące się zdobyciem certyfikatu językowego DSD B2/C1.

 

Czytany 531 razy