1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasy

Profile klas

KLASY I

Ia - matematyczno-fizycznA (politechniczna)

Ib - matematyczno-językowa (ekonomiczna)

Ic - lingwistyczna

Id - klasyczno-prawna

Ie - biologiczno-chemiczna (medyczna)

If - biologiczno-chemiczna

Ig - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY II

IIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIb - matematyczno-językowa

IIc - lingwistyczna

IId - humanistyczno-prawna

IIe - biologiczno-chemiczna

IIf - biologiczno-chemiczna

IIg - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY III

IIIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIIb - matematyczno-językowa

IIIc - lingwistyczna

IIId - humanistyczno-prawna

IIIe - biologiczno-chemiczna

IIIf - biologiczno-chemiczna

IIIg - matematyczno - przyrodnicza

 


Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych:

Klasy I

I A - p. M.SOBCZAK                      s.  2                

I B - p. E.FELICZAK-PRZYBYŁA       s. 30                 

I C - p.M.PTASZYŃSKA                  s. 29

I D - p. I.KOŁODZIEJCZYK-DUDEK    s. 48                     

I E - p. B.BIERNAT                       s. 54              

I F - p. T. KACZMAREK                   s. 46                 
 
I G - p. R.MAŃKOWSKI                 s. 12

Klasy II

II A - p. A.SZYMANKIEWICZ                  s. 32               

II B - p. J.KLEMENSKA                          s. 33                  

II C - p. B. TURBAŃSKA-ŁUCZAK            s. 17

II D - p. M.KURZBACH                         s. 34                      

II E   - p. W.STRÓŻYK                          s. 41             

II F   - p. A.SKORUPKA                         s. 18                

II G - p. H.WEIN-LASECKA                    s. 81  

Klasy III

III A - p. R.KĘDZIERSKI                        s. 5                                         

III B - p. M.SAMSON-PRZYGODA             s. 1            

III C - p. B.MAJEWSKA-KOSIK                s. 7

III D - p. A.ORZEŁEK                            s. 83       

III E - p. A.KWINECKA                          s. 40

III F - p. D.TARKA                                s.90                                                                      

III G - p. M.MISIORNA                         s.47                                                                          

Czytany 29799 razy