1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasy

STRONA W BUDOWIE - PRZEPRASZAMY!!!

Profile klas

KLASY I po szkole podstawowej

Ia - 

Ib - 

Ic -

Id - 

Ie - 

If - 

Ig - 

 

KLASY I po gimnazjum

Iag - 

Ibg - 

Icg -

Idg - 

Ieg -

Ifg - 

 

KLASY II

Ia - matematyczno-fizycznA (politechniczna)

Ib - matematyczno-językowa (ekonomiczna)

Ic - lingwistyczna

Id - klasyczno-prawna

Ie - biologiczno-chemiczna (medyczna)

If - biologiczno-chemiczna

Ig - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY III

IIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIb - matematyczno-językowa

IIc - lingwistyczna

IId - humanistyczno-prawna

IIe - biologiczno-chemiczna

IIf - biologiczno-chemiczna

IIg - matematyczno - przyrodnicza

 


Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych:

Klasy I po gimnazjum

I Ag - p. R.PRZYKUCKI       

I Bg - p. A.ORZEŁEK                 

I Cg - p. M.WILKIEWICZ / L.ZBYTNIEWSKA

I Dg - p. M.ZBYTNIEWSKI                     

I Eg - p. A.JAMROŻEK         

I Fg - p. K. ANDRZEJEWSKA-MAJCHRZAK               

 

Klasy I po szkole podstawowej

I A - p. A.SZPILAKOWSKI                                

I B - p. M.MISIORNA                    

I C - p. R.SIERACKA / K.KARWATKA                 

I D - p. B.BIERNARCZYK                  

I E - p. D.TARKA               

I F - p. M.SAMSON-PRZYGODA                  
 
I G - p. 

 

 

Klasy II 

I A - p. M.SOBCZAK                                     

I B - p. E.FELICZAK-PRZYBYŁA                    

I C - p.M.PTASZYŃSKA                 

I D - p. I.KOŁODZIEJCZYK-DUDEK                     

I E - p. B.BIERNAT                                  

I F - p. T.KACZMAREK                                  
 
I G - p. R.MAŃKOWSKI                 

 

Klasy III

II A - p. A.SZYMANKIEWICZ                                

II B - p. J.KLEMENSKA                                           

II C - p. B. TURBAŃSKA-ŁUCZAK          

II D - p. M.KURZBACH                                            

II E   - p. A. DACZKA                                     

II F   - p. A.SKORUPKA                                      

II G - p. H.WEIN-LASECKA                    

Czytany 31642 razy