1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Parlament Uczniowski

W skład Parlamentu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów. Parlament Uczniowski poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Cele:
- reprezentowanie interesów wszystkich uczniów naszej szkoły,
- kształtowanie umiejętności komunikacji oraz pracy w grupie,
- utrzymywanie przyjaznej atmosfery w szkole,
- uczenie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzje,
- przedstawianie dyrekcji szkoły propozycji zmian w szkole,
- twórcza dyskusja i współpraca z nauczycielami,
- pomoc w realizacji bieżących spraw szkoły,
- sygnalizowanie zjawisk niepożądanych.

Wybory

W dniu 28 listopada 2016r. została wybrana nowa przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego.


Zarząd:

Przewodniczący - Weronika Majer

Zastępca przewodniczącego - Matylda Obiegała

Skarbnik - Jakub Cugier

Sekretarz - Barbara Kociołek

Współpracownicy - Klaudia Furmańczak, Stanisław Cienki, Laura Drobnik, Kinga Ratajczak

Opiekun - mgr Marzena Misiorna

Nasz profil na Facebooku - zapraszamy

Kalendarz szkolnych wydarzeń 2016/2017

Kalendarz szkolnych wydarzeń 2014/2015

Kalendarz szkolnych wydarzeń 2013/2014

Kalendarz szkolnych wydarzeń 2012/2013Statut Parlamentu Uczniowskiego

Dyżury Kontrabas
 

Zorganizowane Imprezy:

rok szkolny 2016/2017:

- Dzień Życzliwości

- Olimpiada Szarych Komórek

rok szkolny 2015/2016 :

Dzień Kolorów 2015

Dzień Muszki 2015  spot

Kiss Cam 2015


co roku Olimpiada SZARYCH KOMÓREK

Koncert Kolęd - 20.12.2012r.

Konkurs Kolęd - 21.12.2012r.

Akcja Krwiodawstwa - 29.10.2012r.

Konkurs na świąteczny wystrój sali lekcyjnej

Noc Naukowców - 21.02.2013r.

 

 

 

Czytany 7021 razy