1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Rada Rodziców

Rok szkolny 2015/2016

 

Przewodniczący: Konrad Kubiak 

Sekretarz:
Bernadeta Miler

Członkowie:

    
Małgorzata Tylińska

     Jakub Hrab

     Justyna Małłek-Napierała

     Waldemar Milaszewski 

     Grażyna Weleda

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składki na Radę Rodziców

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie klasy do której uczęszcza syn/córka. Roczna składka wynosi 100 zł.
 
09 1020 3088 0000 8202 0004 1087


PKO BP SA o/Leszno
Komitet Rodzicielski
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Czytany 6806 razy