Find Us Now

1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2018/2019

PRZEWODNICZĄCA: Bernadeta Miler (2)
Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ: Ewa Niewiarowska (1b)
SEKRETARZ: Danuta Kubiak-Churas (2e)
CZŁONKOWIE: 
Jolanta Mikołajczak (2b)
Justyna Adamczak (3e)
Małgorzata Krzywosz (3b)
Rafał Becela (3a)
Rozalia Ciesielska (1e)              

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składki na Radę Rodziców

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie klasy do której uczęszcza syn/córka. Roczna składka wynosi 100 zł.
 
09 1020 3088 0000 8202 0004 1087


PKO BP SA o/Leszno
Komitet Rodzicielski
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Czytany 9694 razy