Find Us Now

1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Pragniemy szczególnie podziękować profesorowi Wojciechowi Nawrocikowi za wieloletnią współpracę, wykłady podczas konkursów "Katedra Uczniowska" oraz wykład inauguracyjny w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013, który zapoczątkował nową szkolną tradycję. Wsparcie prof. Nawrocika umożliwia młodzieży naszej i innych szkół leszczyńskich udział w…
Pragniemy podziękować firmie Cobistudio.pl (Włodzimierz Korza) oraz Marcinowi Nowakowi za zaprojektowanie, wykonanie oraz pomoc w administracji naszej strony internetowej. Dziękujemy !