1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasa 1d w Instytucie Filologii Klasycznej UAM

W dniu 24 stycznia 2018 r. klasa 1d odwiedziła Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieszczący się w gmachu Collegium Maius. Po krótkim oprowadzeniu przez mgra Piotra Pardykę i powitaniu przez dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej UAM - prof. zw. dr hab. Elżbietę Wesołowską - oraz dyrektora Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM - prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka - uczniowie wysłuchali wykładu prof. UAM dra hab. Mateusza Stróżyńskiego o koncepcji prawa w filozofii antycznej. Następny wykład dotyczył antyku w literaturze i kulturze popularnej; wygłosił go dr Konrad Dominas. W czasie kolejnych zajęć, prowadzonych przez dra Rafała Dymczyka, młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat miejsc, w których znajdują się zabytki antycznego świata. Później uczniowie uczestniczyli w lekcji łaciny żywej, prowadzonej przez mgra Marcina Locha, podczas której zapoznali się z łacińską wymową restytuowaną i przekonali się w praktyce, że językiem łacińskim można posługiwać się również w mowie.

01

03

05

07

08

09

10

program

Czytany 199 razy