1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

patronackie

 

Z początkiem roku szkolnego 2013/2014 zostały utworzone w naszej szkole klasy patronackie. Ideą utworzenia klasy pod patronatem Wydziałów Biologii i Chemii UAM oraz klasy pod patronatem Wydziału Fizyki UAM jest rozwijanie zainteresowań badawczych uczniów, poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, konferencjach i wykładach naukowych oraz umożliwienie korzystania z najnowszych laboratoriów chemicznych, biologicznych i fizycznych, a także ze sprzętu pomiarowego, którym nie dysponują szkolne pracownie.

Współpraca z naukowcami i studentami ma poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów klas patronackich, umożliwić wykonywanie ciekawych doświadczeń, rozwinąć zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi oraz rozbudzić pasje. Ma stworzyć możliwość zaznajomienia licealistów z dyskursem akademickim i zachęcić do czytania artykułów naukowych, oraz do uczestnictwa w badaniach naukowych. W rezultacie ma zachęcić młodzież do kontynuowania kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych, zarówno na uczelniach w Polsce, jak i za granicą.

Zwiększona ilość zajęć lekcyjnych z podziałem na grupy ,odpowiednio z biologii i chemii lub fizyki ma umożliwić nauczycielom zindywidualizowanie pracy z uczniem. Umożliwić samodzielne przeprowadzanie badań i doświadczeń, a także uświadomić uczniom, że proces nauczania oraz wzbudzanie zainteresowania tematem daje najlepsze rezultaty, gdy uczniowie sami są w stanie znaleźć odpowiedzi na pytania formułowane przez nauczyciela.

Natomiast w ramach klasy patronackiej humanistyczno-językowej , uczniowie mogą poszerzać swoje humanistyczne zainteresowania. Klasa ta jest adresowana dla uczniów chcących brać udział w warsztatach, seminariach i wykładach przygotowanych przez wykładowców Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Klasa ta daje szerokie możliwości kontaktu z różnymi formami artystycznych wypowiedzi.

Ważną informacją dla naszych przyszłych pierwszoklasistów jest możliwość kontynuowania nauki języka niemieckiego i uczestniczenia tym samym w programie Deutsches Sprachdiplom – czyli grupie językowej przygotowującej do egzaminu DSD na poziomie B2/C1.

Czytany 4211 razy