1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Konkurs plastyczny „segregacja odpadów-jestem na tak!”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„segregacja odpadów-jestem na tak!”

 

1.      Pomysłodawcą i organizatorem konkursu są nauczyciele biologii ZSO nr 1 w Lesznie.

2.      Celem konkursu jest:
·         Kształtowanie świadomości potrzeby segregowania odpadów i poddawania ich recyklingowi.
·         Uświadomienie młodzieży wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.
·         Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

3.      Tematykę konkursu stanowią zagadnienia ekologiczne związane z problemem zanieczyszczenia środowiska odpadami, ich utylizacją i odzyskiwaniem w celu ponownego wykorzystania.

4.      W konkursie biorą udział uczniowie I LO w Lesznie. Każda klasa przygotowuje minimum 1 plakat reklamujący segregację śmieci oraz ich recykling.

5.      Wymagania techniczne prac:
-        format B2 - 500 x 707 mm lub zbliżony,
-        technika wykonania dowolna,
-        opis (na drugiej stronie) w następujący sposób:
          Imię i nazwisko autora
          Klasa

6.      Ocenie w pracy podlega:
-        zgodność z tematem,
-        oryginalność interpretacji tematu,
-        poprawność merytoryczna,
-        samodzielność i estetyka wykonania.

7.      Autorzy prac plastycznych biorąc udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na upublicznienie i wykorzystanie swoich prac w celach promocji akcji, na terenie szkoły.

8.      Termin oddania prac upływa 21 października 2013r. Prace przyjmują p. Beata Biernat,  p. Dorota Tarka.

9.      Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Najciekawsze plakaty zostaną wystawione na szkolnych korytarzach.

10.   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwało jury, w składzie:

         Przewodnicząca: Barbara Kochanek

         Członkowie: Beata Biernat, Aneta Daczka, Dorota Tarka.

11.   Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte regulaminem, rozstrzyga organizator konkursu.


 
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

segregaracja2013

Czytany 4683 razy