1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

konkurs filmowy

 

przedłużony do końca marca!!!

 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).

3. Cele konkursu: 

- powstanie filmu promującego I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, 

- promowanie I Liceum Ogólnokształcącego w lokalnym środowisku miasta Leszna i okolic, 

- rozwijanie filmowych umiejętności uczniów szkoły.

4. Organizacja i przebieg konkursu:

1) uczniowie startujący w konkursie nagrywają film promujący I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie:
- długość trwania filmu nie może przekraczać 2 minut,
- plik Windows Media Video (.wmv) lub Audio Video Interleave (.avi), rozmiar 720 x 576 pikseli (PAL), proporcja 4:3, 25 klatek/s, szybkość transmisji danych 2,1 Mb/s,

2) ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania i kompozycji,

3) prace należy złożyć do 31.03.2014 roku w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie,

4) jeden film może być autorstwa najwyżej dwóch osób,

5) do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie”; oświadczenie musi zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna (rodzica) a także opatrzone datą dzienną;

6) jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej do 11.04.2014;

7) autorowi/autorom najlepszych trzech prac zostaną przyznane nagrody – bony Empik o wartości 100 złotych każdy;

8) organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;

9) werdykt jury jest ostateczny;

10) złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu;

11) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u p. Dagmary Kobylańskiej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego u p. Doroty Pietrowicz ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

 

Regulamin do pobrania tutaj (PDF)

film promocja 2013

Czytany 3236 razy