1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Liga zadaniowa 2014/2015 - ranking po ostatniej turze

1. Liga zadaniowa trwa od października do stycznia w danym roku szkolnym.

2. Mogą w niej brać udział wyłącznie uczniowie I LO w Lesznie.

3. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.

4. Każdego piętnastego dnia miesiąca publikowane są, na stronie internetowej szkoły, dla każdej klasy po trzy zadania.

5. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy dostarczyć do końca danego miesiąca.

6. Podpisaną (imię, nazwisko, klasa) listę rozwiązanych zadań należy dostarczyć do pani Anny Bartkowiak w zaklejonej kopercie z napisem:  Liga zadaniowa, p. Anna Bartkowiak.

7. Za rozwiązanie zadań z każdej listy można otrzymać maksymalnie 15 punktów.

8. Piętnastego dnia każdego miesiąca publikowane są wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.

9. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas finału konkursu „Katedra Uczniowska”.


 
Regulamin (do pobrania)


 

Matematyka

lista 1         Ranking po pierwszej turze Ligi zadaniowej

lista 2         Ranking po drugiej turze Ligi zadaniowej

lista 3         Ranking po trzeciej turze Ligi zadaniowej

lista 4         Ranking po ostatniej turze Ligi zadaniowej

 

 

Anna Bartkowiak

 

 

Czytany 4931 razy