1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Akcja "Zapal Znicz Pamięci 2014"

26 października po raz szósty wspominaliśmy naszych rodaków, bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm. W tym roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, na Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej pokazywaliśmy także zaangażowanie ich rodzin w konspirację lub walkę zbrojną o wolną Polskę podczas II wojny światowej. Dorocznym celem akcji  jest także przypominanie, że warunki okupacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy były znacznie gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. Główne uroczystości w Poznaniu odbyły się w samo południe przy pomniku Polskiego 

Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Kilkadziesiąt osób zapaliło znicze, przyszli dziadkowie, rodzice z małymi dziećmi. W naszym regionie do akcji przystąpiło wielu młodych ludzi. Anna Gruszecka – pomysłodawczyni akcji mówi, że jest już 300 miejsc, gdzie co roku palą się znicze. W przyszłym roku znów mają zapłonąć.

1. Pomnik Bohaterów Ziemi Gostyńskiej usytuowany jest na tzw. Górze Zamkowej. Monumentalną budowlę wzniesiono ku czci wszystkich poległych w walkach o niepodległą Ojczyznę oraz ofiar minionych wojen i powstań, w których walczyli i ginęli gostynianie. Pomnik odsłonięto 22 lipca 1974 roku. Ufundowało go społeczeństwo ziemi gostyńskiej.

Tu znicz zapalili: Wojtek Jankowiak, Adrian Buśkiewicz. Na zdjęciu Wojtek Jankowiak

 

znicz2014 1 0

znicz2014 1 1

 

2. GOSTYŃ - pomnik pomordowanych 21.X.1939 r.

Pomnik ku czci 30 obywateli ziemi gostyńskiej, rozstrzelanych przez hitlerowców w dniu 21 października 1939 roku.

Powstał z inicjatywy miejscowego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Pomnik został odsłonięty w sześćdziesiątą rocznicę tragicznych wydarzeń. Jest to drugi pomnik na miejscu egzekucji, pierwszy odsłonięto w roku 1974.

Tu znicz zapalili: Wojtek Jankowiak, Adrian Buśkiewicz. Na zdjęciu Adrian Buśkiewicz

znicz2014 2 0

znicz2014 2 1

 

 

3. W centralnym punkcie cmentarza parafialnego przy dzisiejszej ul. Jana Pawła II w Lesznie ustawiono w roku 1958 pomnik w hołdzie bohaterom, którzy oddali swe życie za Wiarę i OjczyznęWzniesiono go na grobie 30 rozstrzelanych w 1939 roku, do którego przeniesiono też prochy 9 powstańców wielkopolskich.

Tu znicz zapalili: Wojtek Jankowiak, Adrian Buśkiewicz. Na zdjęciu Adrian Buśkiewicz

 znicz2014 3 0

znicz2014 3 1

znicz2014 3 2

 

4. PIASKI - pomnik Władysława Kasprzaka

Pomnik odsłonięty w roku 1973, powstał dla uczczenia pamięci Władysława Kasprzaka, leśnika z Michałowa, który zginął bohaterską śmiercią w roku 1939, rozstrzelany przez hitlerowców.

Pomnik znajduje się przy drodze Piaski-Gostyń. Napis głosi:

"Tu zginął śmiercią bohaterską
rozstrzelany przez hitlerowców
w dniu 12.09.1939
śp. Władysław Kasprzak
ur. 12.04.1918 z Michałowa" 

Tu znicz zapalili: Wojtek Jankowiak, Adrian Buśkiewicz. Na zdjęciu Adrian Buśkiewicz.

znicz2014 4 0

znicz2014 4 2


5. Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Wijewie. Tu znicz zapalił Dominik Brychcy.

 znicz2014 wijewo a

 

6. Plac Kościuszki w Lesznie - pomnik ku czci poległych Harcerzy z Leszna.

Tu znicz zapalili: Kacper Gawczyński oraz Jakub Grys.

 znicz2014 kosc a

 

Opiekun projektu:

Bożena Stoczczak

 

Czytany 988 razy