1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

IV edycja konkursu "Zostań Wschodoznawcą"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą", organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” oraz Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem "Oblicza Kaukazu". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego. Głównym celem konkursu jest popularyzacja problematyki wschodniej wśród młodzieży szkół średnich. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - (11 grudnia 2014 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą pytania z wiedzy o historii, geografii, kulturze i współczesnych problemach Rosji oraz krajów byłego ZSRR.

 

II etap (finałowy)  – (10 marca 2015 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu i składać się będzie z dwóch części         

1) piętnastominutowej prezentacji projektu na temat wybrany przez uczestnika spośród zagadnień podanych przez Komisję Egzaminacyjną, przy udziale publiczności. 

2) odpowiedzi uczestnika na pytania Komisji Egzaminacyjnej z zakresu prezentacji, wykorzystanej literatury oraz wiedzy dotyczącej historii i współczesności Europy Wschodniej, Syberii, Kaukazu i Azji Centralnej. Pytania po zatwierdzeniu przez Komisję mogą być zadawane również z widowni.

Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów. Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Uczniowie naszej szkoły z sukcesami startowali w tym konkursie już dwukrotnie a w roku ubiegłym nasz absolwent Michał Włodarczak w finale zajął drugie miejsce, dzięki czemu zdobył indeks na kierunek Wschodoznawstwo, na którym aktualnie studiuje.

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w etapie szkolnym konkursu przyjmuje p. Barbara Majewska-Kosik do 20 listopada br.

 

plakatwschodokonkursdymek

Czytany 801 razy