1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Finał XII edycji konkursu Katedra Uczniowska - wyniki

27 marca 2015 r odbył się w I LO w Lesznie finał XII edycji konkursu na pracę z zakresu nauk przyrodniczych KATEDRA UCZNIOWSKA.

Cele konkursu:

a)    rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie wykształcenia w tej dziedzinie,

b)   kształtowanie umiejętności przeprowadzania badań oraz opisu wykorzystywanego materiału i stosowanych metod badawczych.

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Leszna, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu.

Komisja etapu wstępnego do finału zakwalifikowała sześć prac:

  1. „ Ignorancja mózgu- jak dobór naturalny kształtował naszą percepcję”- Michał Jezierski

  2. „ Badanie wpływu temperatury na zawartość witaminy C w owocach papryki rocznej”- Agnieszka Sworowska

  3. „ Born to run”- czyli wybiegać przetrwanie- Patrycja Dąbrowska

4.    „ Busola stycznych”- Maciej Król, Kamil Ratajczak

5.    „ Zielone dachy- czy warto?”- Robert Kasztelan

6.    „ Gdy fizyka spotyka się ze sztuką- zadziwiające rzeźby z ferrofluidu”- Anna Buszka, Marianna Pudliszewska.

Dodatkową atrakcją dla publiczności były pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych:

1.      Lava lamp-Małgorzata Chwedoruk, Zuzanna Grabka, Weronika Jadach.

2.      Ogon smoka- Magdalena Mądra, Bartosz Pietruszka, Karolina Pięta.

3.      Chemiluminescencja luminolu- Bartosz Miler, Patrycja Lisiecka, Aleksandra Laskowska, Adrianna Sucholińska.

4.      Działo Gaussa- Wojciech Juskowiak.

5.      Lampa plazmowa- Dawid Markowiak, Mikołaj Weiss.

6.      Fotografia Kirlianowska- Virginia Lis, Bartosz Miler

Wyniki konkursu ustaliła komisja, w której zasiadali:

·         Prof. dr hab. Lechosław Łomozik / Wydział Chemii UAM w Poznaniu/

·         dr Stefan Grys / Członek Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk/,

·         mgr Karolina Nowak / nauczycielka matematyki /,

·         mgr Marian Bartkowiak/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna/

I miejsce: „Zielone dachy- czy warto?”- Robert Kasztelan/ Zespół Szkół Rolniczo-

                 Budowlanych w Lesznie/

II miejsce: „Badanie wpływu temperatury na zawartość witaminy C w owocach papryki

                   rocznej”- Agnieszka Sworowska / LO w Wolsztynie

 

III miejsce: „ Ignorancja mózgu- jak dobór naturalny kształtował naszą percepcję”-

                     Michał Jezierski / II LO w Lesznie

                      

Nagrodę publiczności otrzymał Robert Kasztelan

 

Nagrodę za najciekawsze doświadczenie fizyczne otrzymał Wojciech Juskowiak- I LO w Lesznie / Działo Gaussa/ , a za najciekawsze doświadczenie chemiczne otrzymali Aleksandra Laskowska, Patrycja Lisiecka, Bartosz Miler i Adrianna Sucholińska- I LO w Lesznie/ Chemiluminescencja luminolu/.

 

Komisji przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Nawrocik.

 

Podczas finału uczestnicy wysłuchali wykładu „ Informacje genetyczne. Aspekty Chemiczne.” wygłoszonego przez Pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika oraz wykładu Pana prof. dr hab. Wojciecha Nawrocika „ Czy warto być naukowcem?”

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

Małgorzata Sobczak

 

Zapraszamy do galerii

katedra2015  Zapisz
Czytany 3070 razy