Find Us Now

1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasy

Profile klas

KLASY I po szkole podstawowej

Ia - matematyczno– fizyczno-informatyczny (politechniczny)

Ib - matematyczno--językowy (ekonomiczny)

Ic - lingwistyczny

Id - klasyczno-prawny

Ie - biologiczno-chemiczny

If - matematyczno-przyrodniczy

KLASY I po gimnazjum

Iag - matematyczno– fizyczno-informatyczny (politechniczny)

Ibg - matematyczno--językowy (ekonomiczny)

Icg - lingwistyczny

Idg - klasyczno-prawny

Ieg - biologiczno-chemiczny

Ifg - matematyczno-przyrodniczy

 

KLASY II

IIa - matematyczno-fizycznA (politechniczna)

IIb - matematyczno-językowa (ekonomiczna)

IIc - lingwistyczna

IId - klasyczno-prawna

IIe - biologiczno-chemiczna (medyczna)

IIf - biologiczno-chemiczna

IIg - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY III

IIIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIIb - matematyczno-językowa

IIIc - lingwistyczna

IIId - humanistyczno-prawna

IIIe - biologiczno-chemiczna

IIIf - biologiczno-chemiczna

IIIg - matematyczno - przyrodnicza

 


Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych:

Klasy I po gimnazjum

I Ag - p. R.PRZYKUCKI       

I Bg - p. A.ORZEŁEK                 

I Cg - p. M.WILKIEWICZ / L.ZBYTNIEWSKA

I Dg - p. M.ZBYTNIEWSKI                     

I Eg - p. A.JAMROŻEK         

I Fg - p. K. ANDRZEJEWSKA-MAJCHRZAK               

 

Klasy I po szkole podstawowej

I A - p. A.SZPILAKOWSKI                                

I B - p. M.MISIORNA                    

I C - p. R.SIERACKA / K.KARWATKA                 

I D - p. B.BIERNARCZYK                  

I E - p. D.TARKA               

I F - p. M.SAMSON-PRZYGODA                  
 

 

Klasy II 

II A - p. M.SOBCZAK                                     

II B - p. E.FELICZAK-PRZYBYŁA                    

II C - p.M.PTASZYŃSKA                 

II D - p. I.KOŁODZIEJCZYK-DUDEK                     

II E - p. B.BIERNAT                                  

II F - p. T.KACZMAREK                                  
 
II G - p. R.MAŃKOWSKI                 

 

Klasy III

III A - p. A.SZYMANKIEWICZ                                

III B - p. J.KLEMENSKA                                           

III C - p. B. TURBAŃSKA-ŁUCZAK          

III D - p. M.KURZBACH                                            

III E   - p. A. DACZKA                                     

III F   - p. A.SKORUPKA                                      

III G - p. H.WEIN-LASECKA                    

 

Czytany 33671 razy